Bel ons
+32 (0)89 70 25 61

Accijnsterugvraag professionele diesel Update
maart 2022

Accijnsterugvraag professionele diesel Update
maart 2022

Behoort u tot één van de volgende categorieën ‘professionele gebruikers’ ,dan kan u een gedeelte van de betaalde accijnzen op diesel terugvorderen:

– goederenvervoer voor eigen rekening of voor rekening van derden, met voertuigen met een MTM
van meer dan 7,5 ton,
– vervoer van personen met voertuigen van categoriën M2 of M3,
– taxi-ondernemingen.

Er wordt geen verschil gemaakt of u over een eigen tankinstallatie beschikt of tank aan een
tankstation. Met een eigen tankinstallatie dient u over een registratiesysteem te beschikken zodat u bij
een eventuele controle kan aantonen welk voertuig wanneer en hoeveel tankt.

De procedure die u dient te volgen om de accijnsteruggaaf van diesel te kunnen genieten:

1) U dient een vergunning “energieproducten en elektriciteit” aan te vragen bij de federale
overheidsdienst financiën. Dit doet u via dit formulier: Energieproducten en elektriciteit 2011 NL. De
handleiding hoe u het formulier invult en waar u het naar dient op te sturen vindt u hier: Verklarende
nota 2017 NL. N.b.: De productcode voor diesel is "22".

2) Eens u in het bezit bent van deze vergunningsnummer kan u via deze weg de accijnsteruggaaf
aanvragen: https://eservices.minfin.fgov.be/webForm/public/pdie/pdie.jsf. U moet de aangemaakte
aangifte afdrukken, ondertekenen en per post opsturen naar de dienst Professionele diesel:

Administratie der Douane en Accijnzen
Dienst Professionele diesel
Administratief Centrum Kruidtuin – Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 3201
1000 Brussel

Voor Belgische bedrijven is er ook een online applicatie beschikbaar voor de
accijnsteruggaaf: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/pdie-de-online-applicatie-voor-professionele-
diesel

Voor vragen:
Centrale Administratie van Douane en Accijnzen, dienst Accijnsprocedures
North Galaxy
Koning Albert II laan 33
1030 Brussel
Tel.
02 576 62 31, 02 576 35 88 of 02 577 34 30
fax 02 579 51 29
email: accijnsprocedures.douane@minfin.fed.be

De terug te vorderen accijnzen bedragen:

Periode vanaf 19/07/2018                           0,2476 EUR/liter
Periode vanaf 01/01/2022                           0,2270 EUR/liter

Na de accijnsverlaging van 19 maart 2022 van 0,1446 EUR/liter is de terug te vragen accijns het verschil,
zijnde 0,0824 EUR/liter.
De verlaging van het accijnstarief gaat samen met een cliquet-systeem (van 19 maart 2022 tot en eind
2022) waarbij het tarief van de bijzondere accijns in geval van prijsdalingen geleidelijk weer op het oude
niveau wordt gebracht.
Vanaf einde 2022 (voorlopige datum) zal het oude accijnsniveau terug in voegen gaan waarna deze
teruggaaf van 0,2270EUR/liter weer van toepassing zal zijn.
Periode vanaf 01/01/2023                           0,2051 EUR/liter
Periode vanaf 01/01/2024                           0,2041 EUR/liter
Periode vanaf 01/01/2025                           0,2031 EUR/liter
Periode vanaf 01/01/2026                           0,2021 EUR/liter