Bel ons
+32 (0)89 70 25 61

Stookolie goedkoper dan aardgas in 2009

Stookolie goedkoper dan aardgas in 2009

Persbericht: 5 januari 2010

Stookolie merkelijk goedkoper dan aardgas in 2009

Simulaties wijzen uit dat in 2009 de verbruikskost voor verwarming van stookolie gemiddeld 17 tot 21 % goedkoper was dan aardgas.

Informazout – het informatiecentrum voor een rationeel gebruik van stookolie voor verwarming – heeft aan de hand van een aantal simulaties de prijs van 2000 liter mazout vergeleken met het equivalent kWh aardgas. Uit deze vergelijking is gebleken dat het prijsvoordeel van verwarmen met stookolie in 2009 gemiddeld tot 21 % bedroeg. De simulaties zijn gebaseerd op de officiële maximumtarieven voor stookolie (van toepassing op leveringen van minstens 2000 liter) en op alle elementen die klanten op hun aardgasfactuur terugvinden zowel de kost van de energie, de distributiekosten en de heffingen en dit voor de belangrijkste leverancier en voor één referentiedistributienetbeheerder per gewest.

Prijsvoordeel stookolie

Ten eerste moet herinnerd worden dat de aardgastarieven niet meer uniform zijn voor gans België. Er bestaan verschillen tussen leveranciers en tussen distributiezones. Om toch een zo objectief mogelijke vergelijking uit te voeren, werd gekozen voor de leverancier met het grootste marktaandeel (Electrabel) in een zone met een gemiddeld distributietarief in elk Gewest. Voor Vlaanderen kiezen we voor het distributietarief Iverlek (Vlaams-Brabant), voor Wallonië Sedilec (Waals-Brabant) en voor Brussel Sibelga. Op het niveau van de leverancier (Electrabel) kiezen we voor het basisaanbod Gas 30.

Voor stookolie werden de officiële maximumtarieven (+ 2000 liter) genomen die gepubliceerd worden door de FOD Economie.

Berekend op basis van de gemiddelde maximumprijs voor mazout in het afgelopen jaar, betaalde een Belgisch gezin voor 2000 liter 993 euro, dit is een besparing van 527 euro t.o.v. 2008. Aardgasverbruikers betaalden voor eenzelfde verbruik (d.w.z. het equivalent aan aardgas dat nodig is om eenzelfde hoeveelheid kWh aan warmte te produceren) in het Vlaams gewest 1198 euro, 1252 euro in het Waals gewest, en in het Brussels gewest 1257 euro. Het prijsvoordeel voor stookoliegebruikers in 2009 bedroeg daardoor 17% in het Vlaams gewest en  21% in het Waals & Brussels gewest.

Extra seizoensvoordeel

Bekeken over het stookseizoen sept 2008-april 2009 hebben stookolieverbruikers nog extra voordeel kunnen doen.  Consumenten die gebruik maakten van de scherpe prijsdalingen in 2008 en 2009 hebben – met hun voorraad – hun wintercomfort gunstig weten te financieren. In die periode bedroeg de gemiddelde prijs voor 2000 liter mazout 1139 euro en voor het equivalent aardgas in het Vlaams gewest 1513 euro, in het Waals gewest 1574 euro en 1582 euro in het Brussels gewest.

Hoogrendementsketels: beste keuze voor het budget op lange termijn

e vervanging van een oude stookketel door een nieuwe hoogrendementsketel met lagetemperatuurtechniek op stookolie blijft nog steeds de beste investering op lange termijn. Het minder verbruik bedraagt tot -30% voor een lagetemperatuurketel (Optimaz) en tot -40% voor een lagetemperatuurketel met condensatietechniek (Optimaz-elite).

Ook in 2010 steunt de federale regering deze vervanging met een belastingvermindering van 40%/max 2770 euro op de vervanging van een oude stookketel door een Optimaz-elite ketel (condensatietechniek).

 

Over Informazout

Informazout is een vzw die informatie verstrekt over alles wat met mazoutverwarming te maken heeft. Op de site www.informazout.be kan men terecht om de energiekost van de eigen woning te berekenen en te evalueren, om de wetgeving inzake stookoliereservoirs voor ieder specifiek geval te raadplegen of om bijv. de lijst van leveranciers van verwarmingsmateriaal of technici voor onderhoud en keuring te consulteren. Ook via de telefoonlijn, 078/152 150, wordt iedere geïnteresseerde geholpen met vragen over mazoutverwarming.

Noot aan de redactie

Voor meer persinformatie:

Ward Herteleer, General Manager Informazout

Tel: 02/558.52.25 – Gsm: 0476/27 96 33 – E-mail: whe@informazout.be

Alle persberichten en bijhorend fotomateriaal kunnen opgehaald worden van op de perspagina’s op www.informazout.be.

 

Bron : www.brafco.be