Bel ons
+32 (0)89 70 25 61

Accijnsterugvraag professionele diesel – Update 8 januari 2024

Accijnsterugvraag professionele diesel – Update 8 januari 2024

Behoort u tot één van de volgende categorieën ‘professionele gebruikers’ ,dan kan u een gedeelte van de betaalde accijnzen op diesel terugvorderen:

– goederenvervoer voor eigen rekening of voor rekening van derden, met voertuigen met een MTM van meer dan 7,5 ton,
– vervoer van personen met voertuigen van categoriën M2 of M3,
– taxi-ondernemingen.

Er wordt geen verschil gemaakt of u over een eigen tankinstallatie beschikt of tank aan een tankstation. Met een eigen tankinstallatie dient u over een registratiesysteem te beschikken zodat u bij een eventuele controle kan aantonen welk voertuig wanneer en hoeveel tankt.

 

De procedure die u dient te volgen om de accijnsteruggaaf van diesel te kunnen genieten:

1) U dient een vergunning “energieproducten en elektriciteit” aan te vragen bij de federale overheidsdienst financiën. Dit doet u via dit formulier: Energieproducten en elektriciteit 2011 NL. De handleiding hoe u het formulier invult en waar u het naar dient op te sturen vindt u hier: Verklarende nota 2017 NL. N.b.: De productcode voor diesel is 22.

2) Eens u in het bezit bent van deze vergunningsnummer kan u via deze weg de accijnsteruggaaf aanvragen: https://eservices.minfin.fgov.be/webForm/public/pdie/pdie.jsf. U moet de aangemaakte aangifte afdrukken, ondertekenen en per post opsturen naar de dienst Professionele diesel:

Administratie der Douane en Accijnzen
Dienst Professionele diesel
Administratief Centrum Kruidtuin – Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 3201
1000 Brussel

Voor Belgische bedrijven is er ook een online applicatie beschikbaar voor de accijnsteruggaaf: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/pdie-de-online-applicatie-voor-professionele-diesel

 

Voor vragen:
Centrale Administratie van Douane en Accijnzen, dienst Accijnsprocedures
North Galaxy
Koning Albert II laan 33
1030 Brussel
Tel. 02 576 62 31, 02 576 35 88 of 02 577 34 30  fax 02 579 51 29
email: accijnsprocedures.douane@minfin.fed.be

 

De terug te vorderen accijnzen bedragen:

Periode vanaf 19/07/2018:
0,2476 EUR/liter

Periode vanaf 01/01/2022:
0,2270 EUR/liter
Na de accijnsverlaging van 19 maart 2022 van 0,1446 EUR/liter is de terug te vragen accijns het verschil, zijnde 0,0824 EUR/liter.
De verlaging van het accijnstarief gaat samen met een cliquet-systeem (van 19 maart 2022 tot 31 maart 2023) waarbij het tarief van de bijzondere accijns in geval van prijsdalingen geleidelijk weer op het oude niveau wordt gebracht.

Periode vanaf 01/01/2023:
0,2051 EUR/liter (door de accijnsverlaging van 19 maart 2022 kan er 0,0605 EUR/liter teruggevraagd worden)

Periode vanaf 07/02/2023:
0,2051 EUR/liter (door de accijnsverlaging van 19 maart 2022 kan er 0,0605 EUR/liter + accijnsverhoging 7 februari van 0,03595 EUR/liter = 0,09645 EUR/liter teruggevraagd worden)

Periode vanaf 18/02/2023:
0,2051 EUR/liter (door de accijnsverlaging van 19 maart 2022 kan er 0,0605 EUR/liter + accijnsverhoging 7 februari van 0,03595 EUR/liter + accijnsverhoging 18 februari van 0,01035 EUR/liter= 0,1068 EUR/liter teruggevraagd worden)

Periode vanaf 25/02/2023:
0,2051 EUR/liter (door de accijnsverlaging van 19 maart 2022 kan er 0,0605 EUR/liter + accijnsverhoging 7 februari van 0,03595 EUR/liter + accijnsverhoging 18 februari van 0,01035 EUR/liter + accijnsverhoging 25 februari van 0,0107EUR/liter = 0,1175 EUR/liter teruggevraagd worden)

Periode vanaf 14/03/2023:
0,2051 EUR/liter (door de accijnsverlaging van 19 maart 2022 kan er 0,0605 EUR/liter + accijnsverhoging 7 februari van 0,03595 EUR/liter + accijnsverhoging 18 februari van 0,01035 EUR/liter + accijnsverhoging 25 februari van 0,0107EUR/liter + accijnsverhoging 14 maart van 0,0099EUR/liter = 0,1274 EUR/liter teruggevraagd worden)

Periode vanaf 17/03/2023:
0,2051 EUR/liter (door de accijnsverlaging van 19 maart 2022 kan er 0,0605 EUR/liter + accijnsverhoging 7 februari van 0,03595 EUR/liter + accijnsverhoging 18 februari van 0,01035 EUR/liter + accijnsverhoging 25 februari van 0,0107EUR/liter + accijnsverhoging 14 maart van 0,0099EUR/liter + accijnsverhoging 17 maart van 0,03055 EUR/liter= 0,15795 EUR/liter teruggevraagd worden)

Periode vanaf 25/03/2023:
0,2051 EUR/liter (door de accijnsverlaging van 19 maart 2022 kan er 0,0605 EUR/liter + accijnsverhoging 7 februari van 0,03595 EUR/liter + accijnsverhoging 18 februari van 0,01035 EUR/liter + accijnsverhoging 25 februari van 0,0107EUR/liter + accijnsverhoging 14 maart van 0,0099EUR/liter + accijnsverhoging 17 maart van 0,03055 EUR/liter + accijnsverhoging 25 maart van 0,0099 EUR/liter= 0,16785 EUR/liter teruggevraagd worden)

Periode vanaf 1/04/2023:
0,2051 EUR/liter (door de accijnsverlaging van 19 maart 2022 kan er 0,0605 EUR/liter + accijnsverhoging 7 februari van 0,03595 EUR/liter + accijnsverhoging 18 februari van 0,01035 EUR/liter + accijnsverhoging 25 februari van 0,0107EUR/liter + accijnsverhoging 14 maart van 0,0099EUR/liter + accijnsverhoging 17 maart van 0,03055 EUR/liter + accijnsverhoging 25 maart van 0,0099 EUR/liter + accijnsverhoging 1 april van 0,03728 EUR/liter = 0,2051 EUR/liter teruggevraagd worden)

Met deze laatste wijziging is het cliquet-systeem van accijnsverhogingen afgelopen en zit het accijnsniveau van diesel terug op het niveau van voor de accijnsverlaging van 19 maart 2022.
Bijgevolg kan het maximale bedrag van €0,2051/liter weer teruggevorderd worden via de accijnsterugvraag van de professionele diesel.

 

Periode vanaf 01/01/2024:
0,1935 EUR/liter
Periode vanaf 01/01/2025:
0,1924 EUR/liter
Periode vanaf 01/01/2026:
0,1913 EUR/liter