Nieuwe openingsuren !

Vanaf januari 2023 is ons kantoor (en tankstation voor afhalingen) op de volgende uren geopend: Van maandag – vrijdag: 7:30u – 17:30u Op zaterdag: 8:00u – 12:00u

Sociaal verwarmingsfonds – tussenkomst in uw mazoutfactuur

Het sociaal verwarmingsfonds is opgericht om mensen met een laag inkomen te ondersteunen in hun verwarmingsfactuur (mazout). Rechthebbenden kunnen op hun jaarfactuur, afhankelijk van de mazoutprijzen, tot €720 terug krijgen. Voor meer info, kijk op: Home – Sociaal Verwarmingsfonds

Accijnsterugvraag professionele diesel – Update maart 2022

Behoort u tot één van de volgende categorieën ‘professionele gebruikers’ ,dan kan u een gedeelte van de betaalde accijnzen op diesel terugvorderen: – goederenvervoer voor eigen rekening of voor rekening van derden, met voertuigen met een MTM van meer dan 7,5 ton, – vervoer van personen met voertuigen van categoriën M2 of M3, – taxi-ondernemingen. Er wordt geen verschil […]

Rode diesel tanken (Bio-free)

De rode diesel B0 (EN590) die u bij ons aan de pomp kan tanken is bio-vrij product. Dat wil zeggen vrij van bio-component of andere biologische bijmenging.Met bio-vrije diesel zijn filterverstoppingen door afscheiding van bio-component en algenvorming verleden tijd. Wij beschikken over een hoogdebietpomp voor het tanken van  tractoren, landbouwmachines, beregeningsmotoren, jerrycans,…Petroleum voor kachels, stoves […]

Aanvraag stookoliecheque €300 – Update 16 september

Leveringen m.b.t. premie mogelijk tot 31 maart 2023 ! Op 16 september 2022 heeft de federale regering een akkoord bereik over de (verlenging) van de energiesteun. De stookoliecheque werd hierbij opgetrokken tot €300 (i.p.v. €225) Wie komt voor deze tussenkomst in aanmerking ?Dit zijn de particulieren die stookolie hebben aangekocht voor de verwarming van hun […]

Tankstation moeilijk bereikbaar vanaf 7 februari !

Door de heraanleg van de op- en afrijlaan gaat ons tankstation van maandag 7 februari t.e.m. 8 maart afwisselend slechts langs één kant toegankelijk zijn ! Er wordt in 2 fases nieuwe beton gestort met telkens een droogtijd van 14 dagen. In eerste fase wordt de rechterkant (kant kantoor) vernieuwd, twee weken later de linkerkant. Hierdoor blijft ons tankstation […]

Financiële tussenkomst verwarmingsfonds voor lage inkomens

Ga na of u kan genieten van een tussenkomst van het Verwarmingsfonds ! Hoewel beduidend lager dan de prijs van aardgas en elektriciteit, drukt de stijging van de prijs van stookolie, propaan in bulk en lamppetroleum op het gezinsbudget. Mensen met een laag inkomen kunnen genieten van een financiële tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds. Het […]