Bel ons
+32 (0)89 70 25 61

Combinatie stookolie en warmtepomp

Combinatie stookolie en warmtepomp

Zonne-energie is het eerste waaraan men denkt wanneer we het hebben over hernieuwbare energie. Maar ook het gebruik van een warmtepomp in combinatie met stookolie kan een interessante oplossing blijken. Over het algemeen kan een warmtepomp op twee manieren werken:

  • monovalent: de warmtepomp is de enige warmtebron die voorziet in de volledige warmtebehoeftevan een woning;·
  • bivalent: de warmtepomp wordt gecombineerd met een ander verwarmingssysteem, bijvoorbeeld op stookolie.

Hier gaan we enkel dieper in op de bivalente toepassing, in combinatie met een verwarmingsinstallatie op stookolie.

Voordelen
De combinatie van een warmtepomp met een verwarmingssysteem op stookolie is vaak bijzonder interessant. Bijvoorbeeld in de winter, om eventueel comfortverlies op de koudste dagen te voorkomen wanneer de warmtepomp alleen niet meer volstaat om de behoeften in te vullen. Of ook om de snelle productie van een grotere hoeveelheid sanitair warm water te garanderen. Daarom kunnen verbruikers die van plan zijn een warmtepomp te installeren best hun stookolie-installatie behouden, en beide systemen combineren voor meer comfort. Een redenering die overigens ook opgaat voor nieuwbouwprojecten.

Gelijktijdige of afwisselende werking
Naargelang de wensen, behoeften of situatie, kunnen de verwarmingssystemen gelijktijdig of afwisselend worden gebruikt.
Bij een afwisselende werking zorgt de warmtepomp boven een bepaalde buitentemperatuur voor de volledige warmtebehoefte. Wanneer de buitentemperatuur onder een bepaalde temperatuur daalt, volstaat het vermogen van de warmtepomp niet meer. De verwarmingsinstallatie gaat dan over op het tweede verwarmingstoestel, op stookolie, dat de volledige warmteproductie overneemt. De warmtepomp wordt stopgezet. Bij een gelijktijdige werking zijn de beide installaties tegelijk actief.

Opslagvat voor een optimaal comfort
Voor een optimale trajectduur en een hoger jaarlijks rendement valt het aan te bevelen om een opslagvat te integreren. Dat vat dient voor de hydraulische ontkoppeling van de debieten tussen het circuit van de warmtepomp en het verwarmingscircuit. Het calorisch vermogen van de warmtepomp is immers niet altijd gelijk aan de warmtebehoeften van dat ogenblik. Het vat voorkomt dus dat het systeem op een ongelegen moment wordt stopgezet en opgestart. Indien, bijvoorbeeld, het debiet in het verwarmingscircuit daalt wanneer de thermostatische kranen worden gesloten als gevolg van een onverwachte warmteaanvoer, dan zal het debiet in het circuit van de warmtepomp constant blijven. Net zoals bij gecombineerde installaties op stookolie/zonne-energie, moet het opslagvat groot genoeg zijn om de warmte te kunnen bufferen.

Een warmtepomp, hoe werkt dat?
Een warmtepomp onttrekt warmte aan de lucht, aan ondergronds water of aan de bodem en geeft die af in de woning, op een temperatuur die geschikt is voor verwarming en voor de warmwaterproductie. De warmtebron die gekozen wordt voor de warmtepomp hangt af van de omgevingselementen:

  • lucht (lucht-water, lucht-lucht):
    de warmtepomp onttrekt warmte aan de buitenlucht en brengt die opeen temperatuursniveau dat voldoende hoog is om de woning te verwarmen. Aangezien de prestatiecoëfficiënt sterk daalt indien de buitentemperatuur daalt, is het systeem in België interessant in combinatie met een stookolie-installatie;
  • water (water-water): het water wordt onttrokken aan met water verzadigde grondlagen;
  • bodem (bodem-water): het systeem dat het vaakst voorkomt want op enkele tientallen centimeter diepte schommelt de temperatuur van de bodem erg weinig in de loop van het jaar. De ondergrondse temperatuur ondervindt weinig invloed van de buitenlucht aangezien de bovenlagen van de bodem een isolerende werking hebben. De zon en het insijpelende water stapelen de warmte echter op in de oppervlaktelagen van de bodem. De warmte kan onttrokken worden via een lusvormig leidingstelsel waardoor koelmiddel of geglycoleerd water loopt.

De warmtepomp gebruikt dezelfde techniek als een koelkast, maar omgekeerd. De koelkast onttrekt de warmte aan het toestel om haar te verspreiden in de omgevende ruimte, terwijl de warmtepomp warmte transporteert door middel van een speciale koelvloeistof. In beide gevallen loopt de vloeistof, ook wel koelmiddel genoemd, eerst door een gesloten druksysteem, en vervolgens door een condens-, expansie en verdampingssysteem.

Besluit
Zowel voor renovatieprojecten als voor nieuwbouwprojecten vormt de combinatie van een verwarmingsinstallatie op stookolie met systemen op hernieuwbare energie, zoals de warmtepomp, een interessant alternatief. Niet alleen omwille van het duurzame karakter, maar ook omwille van het gegarandeerde comfort op het vlak van verwarming en sanitair warm water. Het is ook een zuinige oplossing. En om het geheel extra aantrekkelijk te maken, kan je tegenwoordig ook aanspraak maken op tal van premies.
http://www.informazout.be/nl/energiemix/mazout-en-warmtepompen/maak-gebruik-van-de-warmte-uit-de-natuur

Bron: www.informazout.be