Bel ons
+32 (0)89 70 25 61

“Energiezuinig bouwen mag geen blinde ambitie worden”

“Energiezuinig bouwen mag geen blinde ambitie worden”

Minister Freya Van den Bossche wil dat vanaf 2014 nieuwbouwwoningen een minimumpercentage aan schone energie opwekken. Bovendien wordt ambitieus uitgekeken naar 2021 om te komen tot een ‘bijna energieneutrale woning’. De architectenorganisatie NAV maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van al deze doelstellingen. Een recente enquête in september geeft aan dat 72% van de architecten de kostprijs van het bouwen als grootste belemmering ziet bij het verstrengen van het energiebeleid.

Architecten beseffen maar al te goed dat energiezuinig bouwen de te kiezen richting is. Maar de snel opvolgende regels, ideeën en ambities (vooral bij nieuwbouw) roepen vraagtekens op bij de architect. Meer dan de helft vindt dat energieneutrale woningen in 2021 een onhaalbare kaart zijn.

De architectensector beseft maar al te goed dat de kaart moet getrokken worden van energiezuinig bouwen. Het massaal aantal inschrijvingen voor bijscholingscursussen bewijzen duidelijk dat de architect hiervoor inspanningen wil doen. Anderzijds roepen de steeds hogere ambities ook meer en meer vragen op. De verplichting om vanaf 2014 ook schone energie op te wekken met veelal dure technieken, doet wenkbrauwen fronsen.

“De Vlaamse bouwsector is een sterke economie omdat de middenklasse in staat is om zelf een woning te bouwen.” “De betaalbaarheid mag dus nooit uit het oog verloren worden anders drijven we die middenklasse compleet in de handen van de sociale huisvesting wat onbetaalbaar wordt voor de overheid.” Aldus Arch. Danny Windmolders (voorzitter NAV)

Een enquête bij 300 architecten in september van dit jaar geeft aan dat 72% de hoge kostprijs als grootste belemmering zien om energiezuiniger te bouwen. Bovendien geeft 38% aan de dat de regelgeving te complex is. 53% van de architecten vindt bovendien dat energieneutrale woningen in 2021 een te ambitieuze gedachte is.

NAV dringt al langer aan op duidelijke cijfers die aantonen wat het economisch optimum is bij energiezuinig bouwen. Telkenmale de lat hoger leggen zonder economische aftoetsing doet de bouwsector en consument weinig goeds.

NAV vraagt, net als Bouwunie, steviger inspanningen voor het bestaand woningpark. Nu al geven statistieken aan dat het bouwpubliek sneller kiest voor renovatie dan voor nieuwbouw. Net omdat renovatie goedkoper is en de regels er minder strak zijn. NAV vraagt tenslotte meer politiek overleg met de bouwsector. Er is bereidheid om mee te werken aan een doortastend beleid maar steeds met een duidelijke tijdslijn en met aandacht voor een economisch evenwicht.

(Persbericht NAV, 27.10.2010)

Bron: www.brafco.be