Bel ons
+32 (0)89 70 25 61

!! Enkel nog gasolie EXTRA toegelaten voor landbouwvoertuigen !!

!! Enkel nog gasolie EXTRA toegelaten voor landbouwvoertuigen !!

In het Belgisch Staatsblad van 3 oktober 2013 werden, in het kader van de gedeeltelijke omzetting van de zogenaamde “Fuel Quality Directive” of de Richtlijn Brandstofkwaliteit van 23 april 2009 in nationale wetgeving, drie Koninklijke Besluiten gepubliceerd.

De belangrijkste wijziging betreft ongetwijfeld het verbod om gasolie 1000 ppm te leveren in niet voor de weg bestemde mobiele machines, inclusief landbouwtrekkers, bosbouwmachines, railvoertuigen en binnenschepen (wanneer deze niet op de zee varen). Dit verbod had eigenlijk volgens de Richtlijn moeten ingaan op 1 januari 2011, doch is pas sedert 3 oktober 2013 ook in België van kracht. Dit betekent dat voor de voeding van dergelijke machines en voertuigen voortaan enkel nog gasolie extra mag worden geleverd. Ook oudere landbouwtractoren – die eigenlijk perfect werken op gasolie 1000 ppm – mogen enkel nog gasolie 10 ppm gebruiken !

Voor alle duidelijkheid : het gebruik van gewone gasolie (1000 ppm) voor verwarmingsdoeleinden blijft gehandhaafd. Voor pleziervaartuigen blijft het gebruik van diesel verplicht.

Het KB van 19 september 2013 betreffende de benamingen en kenmerken van gasolies bestemd voor verwarming en voor gebruik in niet voor de weg bestemde mobiele machines schrijft ook voor dat “de benamingen van gasolie extra en verwarmingsgasolie aangeduid moeten worden op de documenten betreffende de verkoop en de levering”.

Bron: Brafco.be, Johan Mattart