Bel ons
+32 (0)89 70 25 61

Het grote potentieel van de premix-verbranding

Het grote potentieel van de premix-verbranding

Koude vlam technologie

De ‘koude vlam’ technologie biedt interessante mogelijkheden als premix-techniek voor vloeibare brandstoffen.

Principe “koude vlam” technologie

De ‘koude vlam’ technologie laat toe om de vloeibare brandstof te verdampen toteen zeer homogeen brandstofmengsel. Op die manier kunnen premix-technieken worden gerealiseerd, waar voorheen alleen gasvormige brandstoffen konden ingezet worden. Hiervoor is wel een loskoppeling van het brandstof mengsysteem en het verbrandingssysteem noodzakelijk.
De ‘koude vlam’ technologie onderscheidt zich door een hoge moduleerbaarheid van temperaturen en van luchtverhouding en prestaties, zodat dit type van premix-techniek veelzijdig
kan ingezet worden. Het gegenereerde brandstofgas-lucht mengsel kan vervolgens in verschillende verbrandingstechnologieën, zoals oppervlakteverbranding, ingezet worden.

Stabiele reactie

In de opstartfase wordt stookolie met voorverwarmde lucht gemengd, waarbij zich ‘koude vlammen’ vormen. Deze exotherme reactie – een chemische reactie waarbij warmte vrijkomt – start bij een temperatuur van 320°C en stabiliseert zich, virtueel onafhankelijk van de luchtverhouding, bij een temperatuur van 480°C. Een volledig en residuvrij verdampt brandstofgas-lucht mengsel verlaat de reactor, het zogenaamde ‘brandend gas’. Eens het proces op gang is gebracht, houdt het zichzelf in stand zonder toevoer van hulpenergie om de lucht voor te verwarmen. Deze ‘koude vlam’ reactie is zo stabiel, dat de stookolietoevoer gevarieerd kan worden, waardoor zeer lage vermogens en vermogenmodulatie van de stookoliebrander eenvoudig mogelijk worden.

Wellicht zal de markt van de ruimteverwarming in de toekomst nog hogere eisen stellen aan de vloeibare brandstoffen.
De nieuwe stookolietechnologieën stellen zich daarom tot doel: emissievermindering, compactere toestellen, geluidarme werking en een efficiëntie die nog hoger is dan deze van de condensatietechniek.
De verminderde warmtevraag als gevolg van thermische isolatie en het gebruik van omgevingswarmte door thermische warmtepompen of micro WKK, zullen er ook voor zorgen dat een modulerende brander met een klein vermogen in de toekomst aangewezen is.
Voor het realiseren van deze technologieën biedt de premix-verbranding, door de aanvoer van een homogeen brandstof- lucht mengsel, een groot potentieel.
Nu al worden prototype stookoliebranders met een vermogenbereik van 1 tot 8 kW ontwikkeld.