Bel ons
+32 (0)89 70 25 61

Stookolie als onderdeel van de energietransitie

Stookolie als onderdeel van de energietransitie

Stookolie is een deel van de oplossing naar een energietransitie.

Omdat er tegenwoordig nogal wat onzekerheid is ontstaan over hoe verwarmen in de toekomst, selecteerden we voor u onderstaand artikel:

 

De bezorgdheid over het klimaat staat tegenwoordig volop in de kijker. De federale en regionale regeringen sleutelen volop aan plannen om tegen 2030 en 2050 de Europese doelstellingen voor het verminderen van broeikasgassen te halen. Ze kijken aan tegen driedubbele uitdagingen: de uitstoot verminderen, de bevoorrading verzekeren en de energie betaalbaar houden voor overheid en burgers.

Ook bij het verwarmen van  gebouwen komen broeikasgassen vrij. Stookolie wordt daarbij vaak met de vinger gewezen. Nochtans is stookolie al jaren een betaalbare , veilige en betrouwbare brandstof met bovendien de hoogste calorische waarde in vergelijking met andere energiedragers.

In België verwarmt één op drie gezinnen zijn woning met stookolie en 50% van de verwarmingsketels is ouder dan 20 jaar. Deze oude ketels vervangen door een condensatieketel op stookolie betekent tot 30% minder energieverbruik en 30% minder impact op het milieu.

Zo betekent de vervanging van een stookolieketel door een gasketel niet noodzakelijk minder broeikasemissies als we rekening houden met de volledige levenscyclus van ontginning tot eindverbranding. Dat blijkt ook duidelijk uit het onderzoek van studiebureau RDC Environment in 2004 en de update in 2012.

Als het over klimaatveranderingen gaat, dan wordt meestal gewezen naar CO2 als oorzaak. Dat klopt maar CO2 is niet het enige broeikasgas waar we als mensheid steeds meer van uitstoten. Een ander broeikasgas waarvan de concentratie sterk toeneemt, is methaan het belangrijkste bestanddeel in aardgas en biogas. Methaan is een heel krachtig broeikasgas en houdt wel 23 keer meer warmte vast dan dezelfde hoeveelheid CO2.

Een stookolie-installatie vervangen door een elektrische oplossing is evenmin een sluitend alternatief. Ook bij de productie van elektriciteit komen immers broeikasgassen vrij. Uit onderzoek blijkt trouwens dat, op basis van de huidige energiemix voor elektriciteitsproductie in België en voor een vergelijkbare CO2 uitstoot, een verwarmingsoplossing met een condenserende stookolieketel en een zonneboiler bijna drie keer goedkoper is dan verwarmen met een elektrisch aangedreven warmtepomp. Voor een hybride systeem met condensatieketel en warmtepomp ligt de CO2 -uitstoot bijna één derde lager dan voor een systeem met één elektrische warmtepomp en dit voor de helft van het budget.

Het verzoenen van uitstootvermindering, bevoorradingszekerheid en betaalbaarheid is geen eenvoudige opdracht en vraagt de nodige tijd . Daarbij is stookolie noodzakelijk als onderdeel van de oplossing om iedereen een comfortabel en betaalbaar verwarmingssysteem te bieden in de komende decennia.

Bron: Informazout Verwarmingsinfo magazine Nr. 185 – maart 2019.