Bel ons
+32 (0)89 70 25 61

Technische keuring tractoren verplicht vanaf 1 mei

Technische keuring tractoren verplicht vanaf 1 mei

Vanaf 1 mei zijn heel wat tractoren onderworpen aan een periodieke keuring. Tractoren die uitsluitend voor land- en tuinbouwgebruik worden aangewend, blijven vrijgesteld.

Wie hoeft niet naar de keuring?

Tractoren met een maximaal toegelaten massa (MTM) van meer dan 3500 kg, uitsluitend voor professioneel of privégebruik in de landbouw, tuinbouw, bosbouw of visteelt blijven vrijgesteld van de periodieke keuring (rode nummerplaat). Ook tractoren met een MTM van meer dan 3500 kg die door wegbeheerders of hun aannemers gebruikt worden voor het onderhoud van wegen of voor winterdiensten zijn vrijgesteld van de periodieke keuring. Ten slotte zijn ook kleinere tractoren, met een MTM van maximaal 3500 kg, niet onderworpen aan de periodieke keuring.

Wie moet wanneer naar de keuring?

Vanaf 1 mei zijn tractoren die niet onder de vrijstelling vallen principieel onderworpen aan de periodieke keuring. Er geldt wel een overgangsperiode zodat …

  • tractoren waarvan de eerste inschrijving dateert vanaf 1 januari 2007 vóór 1 november 2014 naar de keuring geweest moeten zijn;
  • tractoren waarvan de eerste inschrijving dateert vanaf 1 januari 2002 tot en met 31 december 2006 vóór 1 mei 2015 naar de keuring geweest moeten zijn;
  • tractoren waarvan de eerste inschrijving dateert van vóór 1 januari 2002 vóór 1 november 2015 naar de keuring geweest moeten zijn.

Gevolgen voor brandstofgebruik

Van tractoren die vanaf 1 mei principieel onderworpen zijn aan de periodieke keuring (ook al zijn ze nog niet geweest), kan niet langer gesteld worden dat ze niet bestemd zijn voor het gebruik van de openbare weg. Daardoor is rode diesel voor industriële en commerciële doeleinden strikt genomen niet langer toegelaten. Tractoren die uitsluitend gebruikt worden voor activiteiten die niet vrijgesteld zijn van de periodieke keuring, zullen dus vanaf 1 mei met witte diesel moeten rijden.

Strikt genomen geldt dit ook voor de tractoren die voor gemengde activiteiten ingezet worden, bijvoorbeeld landbouw- en transportactiviteiten, op het moment dat ze gebruikt worden voor de niet-landbouwactiviteiten. Om praktische redenen is dit echter niet mogelijk. Specifiek voor het gemengde gebruik moet de accijnsregelgeving nog aangepast worden, zodat het onder bepaalde voorwaarden mogelijk blijft om vrijgestelde rode diesel te gebruiken, met bijbetaling van accijnzen.