Bel ons
+32 (0)89 70 25 61

Vergelijk u rijk… En u kiest zeker voor mazout !

Vergelijk u rijk… En u kiest zeker voor mazout !

Op de website van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) kunnen huishoudelijke afnemers sinds het begin van de liberalisering van de energiemarkt terecht om de elektriciteits- en aardgasproducten die door de verschillende energieleveranciers worden aangeboden, te vergelijken op basis van o.m. de kostprijs in euro per jaar.

Op de website van de VREG is echter geen module voorzien om een prijsvergelijking tussen huisbrandolie (mazout) en aardgas uit te voeren, wat wij ten zeerste betreuren.
In de wetenschap dat de calorische waarde van 1 liter huisbrandolie iets hoger is dan 10 kWh, en de officiële maximumprijs voor 2000 liter huisbrandolie momenteel 925,60 euro (0,4628 x 2.000) bedraagt BTW inclusief, kan de tariefsimulator van de VREG ook een (objectieve) vergelijking tussen deze energiedragers aan.

Hoe gaat u tewerk ?

  1. Surf naar de leveranciersvergelijking op de website van de VREG
  2. Vink aan ‘enkel aardgas’
  3. Vermeld vervolgens in het volgende scherm uw postcode
  4. In het daaropvolgende scherm wordt u gevraagd “Gebruikt u aardgas voor verwarming?” Hierop antwoordt u ‘ja’ (zelfs indien u momenteel met mazout verwarmt)
  5. Vervolgens moet u uw jaarverbruik in kWh invullen. Voor de eenvoud kan u uw jaarverbruik huisbrandolie (aantal verbruikte liter) vermenigvuldigen met een factor 10 om het aantal kWh te kennen (vb. 2.000 liter = 20.000 kWh).
  6. Vervolgens krijgt u een scherm met een leveranciersvergelijking. Om uw prijsvoordeel met mazout te berekenen, volstaat het het opgegeven jaarverbruik in liters (vermeld in stap 5) te vermenigvuldigen met de officiële maximumprijs, die momenteel (10.02.2009) 0,4628 euro/l bedraagt.
U merkt het onmiddellijk. Verwarmen met aardgas kost 20 à 40% meer dan huisbrandolie…
Zelfs de sociaal zwakkeren die van een voorkeurtarief genieten, betalen meer dan zij die met mazout verwarmen.
Vermits mazout niet meer milieubelastend is dan aardgas (zie studie), is mazoutverwarming zeker een terechte en bewuste keuze ! Aarzel dus niet en kies resoluut voor mazout !
Johan Mattart
Bron: www.brafco.be