Bel ons
+32 (0)89 70 25 61

Verhoogde premie voor zonneboilers en isolerende ramen

Verhoogde premie voor zonneboilers en isolerende ramen

De Vlaamse regering heeft vrijdag (02.03.2012) een reeks maatregelen goedgekeurd om energiebesparende ingrepen in woningen te stimuleren. Zo wordt de renovatiepremie voor isolerende ramen verhoogd en gaat ook de premie voor zonneboilers omhoog.
De verhoging van de Vlaamse premies zou dit jaar zo’n 12 miljoen euro kosten. Dat heeft Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche bekendgemaakt.

Eind 2011 besliste de federale regering om de fiscale aftrek voor energiebesparende maatregelen (bv. voor zonnepanelen, isolerende ramen en stookketels) te schrappen. Enkel de aftrek voor dakisolatie bleef over. De bouwsector stond op haar achterste poten en waarschuwde voor het stilvallen van investeringen in energiebesparende ingrepen. Om de drastische schrapping op federaal niveau voor een deel op te vangen, ging de Vlaamse regering op zoek naar mogelijke compenserende maatregelen op Vlaams niveau.

Verhoogde tegemoetkoming voor ramen

Omdat zonnepanelen ook zonder de federale fiscale aftrek nog relatief snel zijn terugverdiend, springt Vlaanderen op dat vlak niet bij. Wel worden nu een aantal premies verhoogd. Binnen de bestaande Vlaamse renovatiepremie komt er een verhoogde tegemoetkoming voor wie zijn ramen vervangt.

Die premie is afhankelijk van het inkomen en geldt voor een maximale investeringskost van 15.000 euro. Vroeger bedroeg de premie voor lage- en middeninkomens 20 of 30 procent. Dat wordt nu opgetrokken tot 30 procent (voor wie minder dan 56.000 euro verdient) of 40 procent (voor wie minder dan 28.000 euro verdient). De verhoogde premie geldt retroactief voor alle investeringen sinds 1 januari 2012. Bedoeling is wel dat de normen voor de premie vanaf 2013 verstrengd worden. Vanaf dan zal ze enkel nog gelden voor superisolerende ramen.

Zonneboilers

Er komt ook een hogere premie voor zonneboilers, systemen waarmee water kan verwarmd worden via zonne-energie. Door het schrappen van de fiscale korting zou de terugverdientijd voor een zonneboiler oplopen tot 20 jaar. Daardoor dreigde de investering oninteressant te worden. Daarom wordt de Vlaamse premie nu verhoogd van 200 naar 550 euro per vierkante meter. ‘Op die manier wordt de terugverdientijd van een zonneboilers teruggebracht van 20 naar 10 jaar’, legt minister Van den Bossche uit.

Renteloze lening

Tot slot voorziet de Vlaamse regering voortaan ook een renteloze lening voor mensen met een laag inkomen die energiebesparende maatregelen willen nemen. Gezinnen die energiebesparende ingrepen willen uitvoeren, kunnen een goedkope lening aanvragen bij het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE). Het FRGE hanteert daarbij een intrest van 2 procent. De Vlaamse regering heeft nu beslist om die intrest op zich te nemen voor mensen met een zeer laag inkomen.

Voor 2012 wordt de verhoging van de premies begroot op 12 miljoen euro. ‘Er is sprake van een vertraging in de markt. Het is af te wachten hoe het aantal dossiers verder zal evolueren, maar volgens onze berekeningen zal het dit jaar gaan om zo’n 12 miljoen euro’, legt Van den Bossche uit. ‘Met deze maatregelen zorgen we voor milieuwinst, voor tewerkstelling in de sector en voor een korting op de energiefactuur van de gezinnen’, aldus de sp.a-minister.

Bron : Belga
Zie ook : http://www.deredactie.be/permalink/1.1235636