Bel ons
+32 (0)89 70 25 61

Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement win 500L mazout ( + 1000L voor de periode 01/10/2015 tot en met 25/12/2015)

De onderneming Segers-Teuwen, organiseert een wedstrijd onder de titel Win 500L mazout!
Er zijn 5 wedstrijdperiodes:
van 01/01/2015 tot en met 31/3/2015 – 23:59 win 500L
van 01/04/2015 tot en met 30/06/2015 – 23:59 win 500L,
van 01/07/2015 tot en met 30/09/2015 – 23:59 win 500L,
van 01/10/2015 tot en met 31/12/2015 – 23:59 win 500L
van 01/10/2015 tot en met 25/12/2015 – 23:59 win 1000L. (Kerstactie)
    

  1. Er wordt voor iedere periode 1 winnaar geselecteerd. De deelname aan de wedstrijd houdt de aanvaarding in van dit reglement. Hieraan kunnen eventueel latere wijzigingen aangebracht worden, door bijvoorbeeld, een geval van overmacht. In de mate van het mogelijke zullen de deelnemers op de hoogte worden gebracht van deze wijzigingen.
  2. De prijzen bestaan uit 4 keer 500 liter en 1 keer 1000 liter gasolie verwarming 1000ppm. De prijs kan in geen geval in geld uitbetaald of geruild worden en is niet overdraagbaar op een andere persoon of op een ander dan het opgegeven adres. De prijs zal binnen de drie maanden, na contact met de winnaar, geleverd worden op het opgegeven adres.
  3. De deelname aan de wedstrijd is gratis. De deelname aan de wedstrijd is beperkt tot een eenmalige deelname en één deelname per adres. De winnaar van 1 periode zal automatisch uitgesloten worden van de volgende wedstrijdperiodes. De deelnemers dienen op elk moment in staat te zijn om een bewijs van identiteit en leeftijd te leveren zodat de organisator dit kan controleren en eventueel misbruik kan tegengaan. Personeelsleden van de firma Segers-Teuwen en hun familieleden die op hetzelfde adres wonen worden uitgesloten van deze wedstrijd. Om deel te nemen aan de wedstrijd, dient u de wedstrijd- en de schiftingsvraag te beantwoorden. Enkel de antwoorden die ingestuurd worden tot einde van de periode worden in de wedstrijd opgenomen en maken kans op een prijs. De prijs wordt als volgt toegekend: Van alle deelnemers die een formulier ingezonden hebben en de wedstrijdvraag juist beantwoordden, wint de deelnemer die het correcte antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benadert.
  4. De winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd.
  5. De organisator kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen, kosten, directe of indirecte schade die kunnen voorvallen ten gevolge van de deelname aan de wedstrijd. De organisator is niet verantwoordelijk voor het verlies van het wedstrijdformulier. Als de wedstrijd dient geannuleerd, uitgesteld of onderbroken worden in zijn geheel of gedeeltelijk door redenen die los staan van de wil van de organisator, draagt deze laatste onder geen enkele vorm verantwoordelijkheid voor de gevolgen daarvan.

De verzamelde gegevens zijn bestemd voor interne verwerking in het gegevensbestand van Segers-Teuwen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. U hebt toegangsrecht en correctierecht zoals voorzien door de wet van 8 december 1992 op de bescherming van het privéleven met betrekking tot de gegevensverwerking.

Segers-Teuwen BVBA – Industrieterrein Leuerbroek 1001 – 3640 Kinrooi (B) Limburg – Tel.: +32 (0)89 70 25 61 –  info@segers-teuwen.be